Tarptautinė vergovės panaikinimo diena

Grd 3, 2010
Šenden – Tarptautinė vergovės panaikinimo diena. Metas atleisti sau ir kitiems. Atsigręžkime į vergovės lizdą – Ameriką, į Pasaulį užvaldžiusius iš „žy“ raidės, į save pačius atsigręžkime.

Kas – tai aš? Pagalvokime. Susimąstykime. Ar ne metas numesti vergovės pančius ir savyje? Savo namuose? Ar ne metas? Kas – tai aš?

Ar nevergauji, bičiuli, pavyzdžiui, „Švyturio“ gamyklai? Ar neperki pošešis per dieną? Ką reiškia ši blizganti ašara tavo akyje? Gera ta gamykla kaip mama, bet kaip brangiai ima…

Atsisuk į savo vidų, žmogau. Ar tas dūmas išeinantis per tavo nosį – ar jis ne tavo vergvaldys? Kas taip skuba žvarbų žiemos vakarą į balkoną ar į kiemą vien tam, kad tas dūmas ten eitų? Prisipažink, tabakas yra tavo vergvaldys, o tu – tai tabako vergas. Bet, reikia pastebėti, labai labai labai labai malonu. Tik su tokiais akcizais, tai prašyčiau…

O dabar pažvelk į savo artimą. Žmonai reik leisti išeiti į lauką. Jau XXI amžius ir dabar visi galvoja kitaip, negu pagalvoji tu. Ji netgi nebūtinai turi jau atnešti skarbonkę iš šaldytuvo ir tik dėl to negauti per ausį. Žmona – tai ne vergas! Žinoma, negalime nurašyti kasdienių pareigų, bet į lauką tai tikrai gali išeiti, kada nori. Tai garantuoja žmogaus teisių konvencija.

Nebūk vergas! Neliepk vergauti kitam! Gerai gerai, parūkyk, bet visiems pasakyk, kad parūkei tik šiaip ir kad ne vergas tu tabako, kad atseit kai panorėsi, tai ir mesi!

Būkime sau patys nenusivylę šeimininkai!