Pianinas parklupdė draugystę

Lap 22, 2009

Draugai yra skirti nelaimėje padėti. Labai geri draugai aplamai gali padaryti viską ko prašai, pavyzdžiui, šokti į ugnį ar per balkoną. Tardomi, kankinami jie niekada nepasakys tavo vardo, net gulėdami suknežintų inkstų ir kepenų patale.

Kaip sužinoti, ar draugas tikras, ar tik tariasi toks esąs? Psichologai tokiu atveju pataria pasitelkti pianino testą. Tereikia paprašyti testuojamo bičiulio išnešti pianiną į kiemą – atseit, kraustotės. Apsimetėlis, netikras draugas pasakys, kad serga, na o nuoširdus bičiulis nedelsdamas surinks grupę darbininkų ir nukurnės pianinu daugiabučio laiptais žemyn. Tokiu atveju paprastai sakome „gamardžoba“.

Viskas, kas nauja, yra tiesiog pamiršta sena. Tokiu būdu grūdus nuo pelų atskirdavo dar Piotras Čaikovskis.

Antroji testavimo dalis – pripažinti draugui, kad tai pokštas, ir kad dabar pianiną reikia užnešti atgal. Gali būti, kad šioje vietoje atsisijos dar viena dalis netikrų draugų.

Trečias etapas – inksto dalybos. Pasiskųskite draugui inkstų nepakankamumu ir paprašykite pagalbos. Tikras draugas jau tą patį vakarą turėtų jums pristatyti taip trokštamą žmogaus kūno organą. Svarbu ne pats inkstas, o tai, ar potencialus draugas atnešė savo (tikro, nuoširdaus bičiulio požymis), ar kito draugo (verslaus, išradingo žmogaus požymis) kūno dalį. Ypatingai svarbus yra įpakavimas. Sakome „kampei“.

Galima sugalvoti ir kitokių, originalių užduočių draugystei patikrinti. Pavyzdžiui, jei šiandien kartais jūsų gimtadienis, galite prašyti testuojamo draugo atlikti „Ilgiausių metų“, patarnauti prie stalo, išpirkti fantus. Sakome „Laimingų naujų metų, Mindaugai!“

Tikras draugas viską padarys. Tik patikrintiems draugams galima išduoti paslaptis.

Dar vienas patikimas kanalas draugystei patikrinti yra socialinių reikalų tinklalapis Facebook. Jame labai aiškiai pasakoma, kas su kuo draugauja ir kas ne.