Mažos tautos didi kova už laisvę

Rgs 10, 2009

KITOKS naujienų portalas milzinai.com paklausia, ar gali sportas būti daugiau nei pergalės aikštėje ir pelnyti taškai. Atsakome: gali.

Istorijos vėjų iš vienos į kitą perėjūnų ranką blaškomai farerų tautai pergalė futbolo slėnyje prieš potencialius grobikus iš Lietuvos rezultatu 2:1 reiškia laisvės ir nepriklausomybės siekio įtvirtinimą.

Sukruvinti istorijos puslapiai

Grobikiškus lietuvių kėslus nesunkiai išduoda istorijos puslapiai.

Dar 1009 metais, tais pačiais, kai buvo švenčiamas Lietuvos įkūrimas, lietuvių sadistai nupjovė galvą ponui Brunonui, pirmajam, atvežusiam į šį kraštą biblijas. Savotiška tradicija tęsėsi ir toliau. XIII a. skerdikai iš Lietuvos savo kruvinus pėdsakus paliko riaušėse prie Saulės ir Durbės. Tačiau bene labiausiai lietuviai išgarsėjo Žalgirio skerdynėmis, kuomet buvo sunaikinti tūkstančiai beginklių vokiečių, moterų ir vaikų.

Jėga, klasta, gudrumu ir krauju lietuvių gaujos numynė takus iki Maskvos vartų, atostogaudavo pavergtame Kryme, kur, anot lietuvių propagandos, buvo įrengtos arklių girdyklos.

Istorinis atsitiktinumas, kurį lėmė žinomas Hitlerio ir Stalino susitarimas arba vadinamasis Molotovo-Ribbentropo paktas bei tuo žingsniu prasidėjęs Antrasis pasaulis karas, leido Lietuvai atsiplėšti nuo Lenkijos Wilnijos kraštą. Brutalia jėga ir apgaule

iš Vokietijos buvo atimtos Memelio ir jo apylinkių žemės.

Lietuvių valdžia nevengia imtis prievartos ir prieš savo gyventojus: 2009 metais buvo uždraustas seksas, apribotas gimstamumas ir galimybė gauti informaciją. Seime, pavyzdžiui, dirba Petras Gražulis ir Rimantas Dagys – ir nieko.

Tai kas būtų sekantis, gal Farerai?

Tai ar galima pasitikėti lietuviu, kuris iš lėktuvo išlipa nešinas futbolo kamuoliu? Gal tas kamuolys – viso labo Trojos arklys?

Mažytė, vos 48 tūkst. gyventojų turinti tauta neturi galimybių priešintis potencialiems grobikams ginklu. Tačiau pergalės sporto arenoje atkreipia Pasaulio bendruomenės dėmesį į mažos tautos pagalbos šauksmą.

„Simboliška, – kalbėjo Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Hošiminas. – Simboliška. Pergalė rezultatu 2:1 leidžia tikėtis, kad kraujo ištroškę agresoriai puldami laisvę mylinčią šalį praloš rezultatu 1:2″ – savo kalboje pabrėžė Hošiminas.