Apie patekimą į dangų

Daug žmonių žuvo ir dar daugiau susižeidė, kai Bulgarijoje autobusas įvažiavo į minią.

Bulgarijos parlamentas šį nutikimą pagerbė tylos minutėmis. Autobuso stabdžiai pranyko, todėl vairuotojas nesuspėjo jo sustabdyti, nes autobusas važiavo nuo kalno ir greitai įsibėgėjo. Minia tuo metu kopė į kalną paminėti Kristaus žengimo į dangų.