Vilniaus milžinų informacija

thumbs_ch

Bal 1, 2009

Neeilinio posėdžio, vykusio š.m. kovo 15 dieną (posėdžio pirmininkas Žilvinas VM, sekretorius Sigitas VM), metu nutarta

keisti organizacijos nuostatus, keisti organizacijos pavadinimą. Dalyviai balsavo UŽ ir niekas nesusilaikė, ir niekas nebalsavo prieš.

VM pavadinimas pakeistas į Vilniaus kalvos, naujieji VM nuostatai dar nesuformuoti, apie juos informuosime vėliau, o naujienas ir toliau galėsite skaityti KITOKIAME portale www.milzinai.com arba www.milzinai.lt (mažiau raidžių rašyti reikia.)