Dėl vasaros laiko

Kov 29, 2009
VM kviečia
VM taryba skelbia rekomendacinio pobūdžio paskelbimą, kviečiantį nepalaikyti perėjimo prie vasaros laiko. Ryšium su tuo, kad pasilikusieji prie žiemos laiko gaus pamiegoti valanda ilgiau.