Suvažiavimas

Rgs 12, 2008
Dėmesio!
Taip jau nuspręsta, kad šį penktadienį, rugsėjo 12 d., 19 val. jaunimokavinėje vyks Vilniaus Milžinų neeilinis suvažiavimas.
Darbotvarkėje:1. Viešosios įstaigos „Vilniaus Milžinai“ steigimo Aktas.2. Dėl susirūpinimo dėl eksperimentų su hadronais.

3. Viešosios įstaigos „Vilniaus Milžinai“ Generalinio Direktoriaus skyrimas.

4. Plojimai.

Po darbinės dalies suvažiavimo delegatus išnuomotoje bažnyčioje linksmins muzikantas gitaros virtuozas Leonidas ir kt., užsakomoji programa, lengvi užkandžiai.

Vilniaus Milžinų dalyvavimas Privalomas.

Žilvinas, VM

SUVAŽIAVIME NUTARTA:
1. Įsteigti viešąją įstaigą „Vilniaus Milžinai“.
2. Pareikalauti sustabdyti eksperimentą su hadronais, taip apsaugant planetą Žemė nuo juodosios skylės.
3. Paskirti Viešosios įstaigos „Vilniaus Milžinai“ Generaliniu Direktoriumi Marijų G., nepriimant jo į VM.
4. Plojimai.